Skip to main content

3.1 De von Neumann-architectuur

John Von Neumann

John von Neumann (1903 - 1957) was een Hongaars-Amerikaanse wiskundige, wiskundige fysicus, computerpionier, en één van de belangrijkste denkers van de twintigste eeuw. Naast zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van de moderne computer, was hij eveneens een pionier in de wiskunde van de kansrekening en statistiek, en ontwikkelde de theorie van de algebraische meetkunde.

Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de atoomenergie, en was een van de leden van het Manhattan Project, het project dat leidde tot de ontwikkeling van de eerste atoombom. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de game theorie, en zijn werk is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de theorie van de besluitvorming in onzekerheid. Zijn boek "Theory of Games and Economic Behavior" uit 1944 geldt als een klassieker in de economie.

Zijn werk op het gebied van de automatische controle en cybernetica was van groot belang voor de ontwikkeling van de moderne informatica.In feite, zijn werk is van enorme invloed geweest op vele gebieden van de wetenschap en technologie, en hij wordt vaak beschouwd als een van de grootste wetenschappers van de twintigste eeuw.

Test je kennis