Skip to main content

8. Besturingssystemen

8.1 Functies en eigenschappen van een besturingssysteem

8.2 Een beknopt overzicht van besturingssystemen

8.3 Multibooting

8.4 Virtueel besturingssysteem