Skip to main content

3.2.4 Glasvezelkabel

Dark fiber

Vaak wordt bij het aanleggen van glasvezelkabels meer capaciteit voorzien dan op dat ogenblik nodig is. Op die manier vermijdt men dat men al te snel nieuwe verbindingen moet bijleggen en opnieuw ingrijpende infrastructuurwerken moet uitvoeren. Een glasvezelkabel over langere afstand bestaat immers uit heel wat, vaak tientallen aparte verbindingen.

Onmiddellijk na het aanleggen zal men die verbindingen activeren die op dat ogenblik noodzakelijk zijn. De verbindingen die nog niet gebruikt worden, dragen geen lichtsignalen en zijn bijgevolg dus "donker" - vandaar de naam dark fiber. Wanneer in de toekomst grotere netwerkcapaciteit noodzakelijk is, kunnen die ongebruikte verbindingen geactiveerd worden.

Dark fiber kan worden gebruikt door telecomproviders, bedrijven of overheidsinstanties die behoefte hebben aan snelle en veilige communicatie-infrastructuur. Door het huren van dark fiber verbindingen krijgen deze partijen exclusieve toegang tot een dedicated glasvezelkabel, waardoor ze de controle hebben over de bandbreedte, beveiliging en snelheid van hun netwerkverbindingen. Dit is met name belangrijk voor organisaties die veel bandbreedte en een hoge mate van beveiliging vereisen, zoals datacenters, financiële instellingen en onderzoeksinstellingen.

Power over fiber

Met Power over Fiber (PoF) kan samen met gegevens ook elektrische stroom over optische vezelkabels worden getransporteerd. Daardoor kunnen van op grote afstand apparaten van stroom worden voorzien zonder dat er aparte stroomkabels nodig zijn. Terwijl Power over Ethernet al een lang ingeburgerde technologie is, is de ontwikkeling van PoF vrij recent.

PoF maakt gebruik van een apparaat dat een OPS (optical power supply) wordt genoemd aan één uiteinde van de vezelverbinding, om elektrische stroom om te zetten in optische stroom, die vervolgens via de vezelkabel wordt verzonden met behulp van lichtgolven. Aan het andere uiteinde van de vezelverbinding wordt de optische stroom weer naar gewone elektrische stroom omgezet door een OPH (optical power harvester).

Voor de stroom en de gegevens worden verschillende golflengtes van licht gebruikt zodat ze elkaar niet storen. Deze techniek wordt vooral gebruikt in industriële toepassingen waar traditionele stroombronnen onpraktisch of niet beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld bij afgelegen sensoren, gedistribueerde sensornetwerken en industriële automatiseringssystemen.

 

Test je kennis