Skip to main content

Veel gestelde vragen

Vragen over de inhoud

De inhouden zijn oorspronkelijk gebaseerd op de leerplannen voor de studierichting Informaticabeheer in de derde graad TSO van het Vlaamse onderwijs. De studierichting Informaticabeheer wordt vanaf het schooljaar 2023-2024 echter uitgefaseerd. In de plaats komen er een aantal andere IT-studierichtingen in Vlaanderen waarvan hardware en netwerken een deel uitmaken. Voor elk van die studierichtingen wordt een Sleutelboek ontwikkeld waarin de specifieke eindtermen en leerplandoelstellingen van die bepaalde studierichting centraal staan. Maar ook de originele Sleutelboeken blijven bestaan.

Ze worden in sommige leerplannen nog vermeld en dus staan ze in het boek. Verouderde technologieën worden wel veel minder diepgaand besproken.

Je hebt een geweldig filmpje gevonden dat zijn plaats verdient op deze website? Je kent een prachtige website waar je een link naar wil? Of je hebt andere inhoudelijke suggesties? Laat het me weten via de contactpagina op deze website!

Vragen over de website

De evolutie in de wereld van hardware en netwerken gaat erg snel. Een boek dreigt daarom snel te verouderen. Daarom werd erover gewaakt om in de boeken enkel die informatie op te nemen die - voor zover nu al kan voorzien worden - niet al te snel veroudert. Op de website komt dan de informatie die wel gevoelig is aan veroudering. Bovendien kan hier snel ingespeeld worden op nieuwigheden en geeft het de mogelijkheid om links en multimediabestanden bij de leerinhouden uit het boek te verzamelen. Tenslotte worden via deze website ook werkbladen en interactieve oefeningen bij de boeken aangeboden.

Deze website bevat tal van links naar andere websites en filmpjes. Uiteraard is het onmogelijk om al die links voortdurend te controleren. Als een externe website ophoudt te bestaan of een gelinkt filmpje van YouTube wordt verwijderd, dan valt dat niet altijd onmiddellijk op. Daarom wordt het bijzonder gewaardeerd indien je een niet werkende link meldt. Dat kan via de contactpagina op deze website.

Dat mag en dat kan. Je hebt er wel wat kennis van H5P voor nodig, maar op zich is deze omgeving makkelijk aan te leren. Leerkrachten in Vlaanderen krijgen daarbij ondersteuning via Klascement. Een handige gids om snel aan de slag te gaan met H5P vind je op docentenhelpdesk.nl. Om een Sleutelboek-oefening aan te passen moet je die eerst downloaden en vervolgens in je eigen H5P-omgeving plaatsen. Je vindt een download-link onderaan elke oefening. Klik daarvoor op de knop "Reuse".

Deze oefeningen hebben allemaal gesloten vraagvormen, en zijn dus op zich al veel makkelijker dan open vragen. Bovendien zijn de oefeningen vooral bedoeld als test om na te gaan of je alles kent. En je kent toch maar alles ... als je op alle vragen kan antwoorden? Bedenk: in de informatica bestaat "ongeveer" niet.

Vragen over de boeken

Klik bovenaan op deze pagina op de link Sleutelboeken en klik op het Sleutelboek dat je wil aanschaffen. In de onderste helft van de pagina vind je alle nodige informatie om het boek te bestellen.

De boeken worden gedrukt via Printing on Demand. Dat wil zeggen dat ze digitaal gedrukt worden op het ogenblik van de bestelling. Hierdoor hoeft er geen voorraad te worden aangelegd, wat het mogelijk maakt om de boeken in eigen beheer uit te geven. De kwaliteit is dezelfde als die van een klassiek gedrukt boek. De kostprijs per boek is wel een ietsje hoger omdat de afgedrukte volumes veel lager zijn.

Helaas is dat niet mogelijk. Alles gebeurt immers in eigen beheer, niet via een uitgeverij. De aankoopprijs van de boeken werd bewust zo laag mogelijk gehouden, wat betekent dat er geen budget is voor kortingen of beoordelingsexemplaren.

De boeken kunnen wel besteld worden bij een boekhandel, maar ze zullen er niet in de rekken te vinden zijn. Je kan ze dus niet vooraf helemaal inkijken. Wel kan je op deze website een voorbeeldhoofdstuk van alle boeken in PDF-formaat downloaden. Klik daarvoor op de link Sleutelboeken bovenaan op de pagina en kies het sleutelboek van je keuze. Onder het titeltje "Sneak peek" kan je zo'n voorbeeldhoofdstuk downloaden. Dat geeft dus toch al een idee.

Er zijn op dit ogenblik geen plannen om de Sleutelboeken in digitale vorm aan te bieden. Educatieve uitgeverijen bieden sommige titels wel in digitale vorm aan via een beveiligd platform. Hier zit een hele licentie-politiek achter, met de nodige software om die te realiseren. Zelf geef ik de boeken uit zonder de ondersteuning van een uitgeverij en dus zonder de mogelijkheid om via zo'n beveiligd platform of enige andere sluitende vorm van DRM e-boeken op zo’n manier te publiceren dat de auteursrechten op de boeken gevrijwaard blijven.

Andere vragen

Simpelweg: omdat degelijke boeken over computerhardware en netwerken op het niveau van de leerlingen voor de studierichting Informaticabeheer moeilijk te vinden zijn in Vlaanderen. In Nederland bestaat er wel een vergelijkbaar boekwerk, maar dat wordt door veel scholen beschouwd als te duur. Uit diverse contacten wist ik dat ook in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs een grote vraag bestaat naar een degelijk leerboek dat zich niet verliest in al te diepgravende details, maar dat bestaande technieken helder en op studentenmaat verklaart.

De vertrekbasis voor de boeken was mijn eigen cursus Computertechniek. Uiteraard werd die oude cursus zeer grondig geactualiseerd.

Modelantwoorden bij de werkbladen worden enkel ter beschikking gesteld aan leerkrachten en docenten, nooit aan studenten of leerlingen. Je kan als leerkracht of docent de modelantwoorden aanvragen via de contactpagina op deze website.

Onderaan op de startpagina van deze website vind je een kaartje met daarop alle scholen die voor zover geweten van de Sleutelboeken gebruik maken. De lijst is wellicht onvolledig. Staat jouw school er niet bij en gebruiken jullie de boeken toch? Stuur snel een berichtje via het contactformuliertje en je school zal worden toegevoegd.

Omdat de Sleutelboeken volledig in eigen beheer worden ontwikkeld, is er geen ondersteuning van een uitgeverij. Al het bijkomende lesmateriaal, zoals de bijhorende website, presentaties, werkbladen, online oefeningen, enz. worden door de auteur zelf ontwikkeld. Dat proces is nog niet afgerond en zal vermoedelijk pas tegen de winter van 2023-2024 afgerond zijn. Daarna zal worden bekeken of lesfiches  ontwikkeld kunnen worden, indien de auteur hiervoor vanuit Smartschool de juiste technische informatie of ondersteuning krijgt.

Stuur je vraag door via de contactpagina op deze website.