Skip to main content

Tips voor leerlingen en studenten

Leren over hardware en netwerken is soms een uitdaging. Deze website is er om jou te ondersteunen. Je vindt hier ondersteunend leermateriaal, extra achtergrondinformatie en online oefeningen die je kunnen helpen bij het studeren. Maak er kwistig gebruik van. Lees meer in de onderstaande tips.

Maak gebruik van het leermateriaal

Op deze website vind je bij elk hoofdstukje handig leermateriaal dat je zo kan gebruiken bij je studie. Die vind je door in het menu "Sleutelboeken" naar het hoofdstuk te navigeren waarover u gaat lesgeven. 

Download de Powerpoint-presentatie en gebruik die wanneer je studeert - zelfs wanneer je leerkracht of docent ze niet in de les gebruikt. Op de powerpoints vind je de informatie uit de Sleutelboeken op een gestructureerde wijze. Ze helpen je daardoor om hoofdzaken van details te onderscheiden. Wil je graag leerstof samenvatten? Maak dan zeker gebruik van de Powerpoint-presentaties. Op die manier vergeet je zeker niet om belangrijke leerstof in je samenvatting op te nemen.

Vraagt je leerkracht of docent je om zelfstandig werkbladen in te vullen? Ook die kan je bij elk hoofdstukje downloaden.

Breid je achtergrondkennis uit

Ben je getriggerd door een bepaald onderwerp? Op de webpagina bij elk hoofdstukje vind je boeiende filmpjes en een aantal links naar externe website waar je over het onderwerp in dat hoofdstukje meer informatie vind. Heb je de uitleg van je leerkracht of docent bij een bepaald onderwerp niet goed begrepen? Ook dan kunnen de filmpjes handig van pas komen. Hou er wel rekening mee dat sommige filmpjes in het Engels zijn, maar daardoor zou je je eigenlijk niet mogen laten afschrikken, aangezien er in de informaticawereld voortdurend van het Engels gebruik gemaakt wordt.

Online oefeningen

Bij elk onderdeel is een online oefening voorzien. Deze oefeningen kan je gebruiken om na te gaan in hoeverre je elk onderdeel voldoende grondig hebben ingestudeerd. Best studeer je een hoofdstuk eerst grondig in. Na enkele uren of de volgende dag maak je dan de oefening. Onmiddellijk na het studeren de oefening maken, heeft immers weinig zin. Belangrijker is te bekijken wat je na een tijdje nog van de leerinhouden hebt onthouden.

Let wel: aangezien het doorgaans om meerkeuzevragen gaat, zijn deze oefeningen wellicht makkelijker dan de werkelijke evaluatie door je leerkracht of docent. Er wordt immers enkel naar feitenkennis gepeild, niet naar inzichtelijke kennis of verbanden tussen leeronderdelen. Daarom moet je alle vragen correct beantwoorden om er redelijk van uit te kunnen gaan dat je de leerinhouden voldoende beheerst.